Serwis monitoringu wizyjnego

Usługa wykonywana jest przez serwis MultimediaHD Ziębice

Kryteria do wyceny i oszacowania kosztów usługi

Wybór wariantu obsługi.
Kamery do zastosowań wewnętrznych (do 4m)
Określ liczbę kamer wewnętrznychszt.
Kamery do zastosowań zewnętrznych (do 6m)
Określ liczbę kamer zewnętrznychszt.
Kamery obrotowe (do 6m)
Określ liczbę kamer obrotowychszt.
Urządzenie rejestrujące
Określ ilość urządzeń rejestrujących (rejestartorów / serwerów)szt.
Stanowiska obserwacyjne i dystrybucyjne
Określ liczbę zasilaczy w systemieszt.
Określ liczbę monitorówszt.
Określ liczbę zdalnych stacji klienckich (stanowiska dostępu z zewnątrz przez Internet)szt.

Otrzymany rabat :


Podstawa oszacowania

Cena

Ilość kamer

Wartość


Otrzymany rabat :

Łączna wartość netto :

# Wszystkie warianty z umową objęte są [na zgłoszenie]:

- czasem reakcji serwisu max. do 24h

- czasem naprawy max 7 dni z wyłączeniem całkowitej awarii i brakiem sprzętu zastępczego

- gwarancją poprawności działania na wykonane usługi

- obsługą zdalną do max 6h

- całodobowym monitoringiem urządzeń będących integralną częścią systemu

- dostępem do strefy klienta

Podstawowe czynności serwisowe
Oględziny. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu telewizji przemysłowej.
Zapisanie i umieszczenie uwag w notatce służbowej. Odpowiedź na zadane pytania.
1.00 zł szt.
Punkty kamerowe wewnętrzne
Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery. 2.50 zł szt.
Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych,
sterujących automatyką przesłony i zasilających.
5.00 zł szt.
Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego i jego skorygowanie. 2.50 zł szt.
Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego i jej korekta. 5.00 zł szt.
Ocena i dbanie o czystość obiektywu kamery, obudowy kamery i wysięgnika. 8.00 zł szt.
Punkty kamerowe zewnętrzne
Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego 5.00 zł szt.
Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych,
sterujących automatyką przesłony i zasilających.
5.00 zł szt.
Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego,
oraz sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego.
10.00 zł szt.
Czyszczenie obiektywu kamery, ocena i dbanie o czystość szyby obudowy hermetycznej kamery. 10.00 zł szt.
Ocena i dbanie o czystość kamery, wysięgnika i oświetlaczy. 5.00 zł szt.
Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer, w tym zewnętrznych źródeł światła 5.00 zł szt.
Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej,
sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy).
8.00 zł szt.
Punkty kamerowe obrotowe
Sprawdzenie poprawności i odtwarzalności pracy silników obrotu pionowego i poziomego kamery 10.00 zł szt.
Sprawdzenie poprawności reakcji systemu na polecenia wydawane po PTZ lub TCP/IP, oraz
poprawność ustawienia presetów.
20.00 zł szt.
Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego 10.00 zł szt.
Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych,
sterujących PTZ i zasilających.
10.00 zł szt.
Sprawdzenie poprawności działania Focus i Zoom oraz ocena poprawności doboru właściwych nastaw
wewnętrznych punktu kamerowego.
20.00 zł szt.
Czyszczenie klosza kamery obrotowej, ocena i dbanie o czystość obiektywu wewnętrznej kamery. 25.00 zł szt.
Ocena i dbanie o czystość obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy. 8.00 zł szt.
Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer, w tym zewnętrznych źródeł światła 5.00 zł szt.
Ocena szczelności obudowy, sprawdzenie uszczelek obudowy,
sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy), pracy wentylatora i grzałki.
20.00 zł szt.
Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracą systemu
Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor o ile występuje. 2.50 zł szt.
Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach
lub zdalnie.
5.00 zł szt.
Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych
przeprowadzających pomiar czasu.
5.00 zł szt.
Uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby
sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu.
Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.
1.00 zł szt.
Punkty dystrybucyjne - systemy zasilania i ochrony przepięciowej
Pomiary napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródeł podstawowych oraz buforowych 4.00 zł szt.
Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych, oraz automatycznego przełączania zasilania sieciowego
na zasilanie awaryjne
5.00 zł szt.
Sprawdzenie poprawności zaprogramowania-konfiguracji rejestratorów cyfrowych 20.00 zł szt.
Sprawdzenie poprawności zaprogramowania-konfiguracji współpracujących urządzeń sieciowych 20.00 zł szt.
Analiza pliku historii zdarzeń w celu sprawdzenia poprawności działania systemu 5.00 zł szt.
Oględziny. Ocena poprawności doboru elementów systemu ochrony przeciwprzępięciowej,
w tym połączeń wyrównawczych i uziemień, oraz ich aktualnego stanu technicznego.
25.00 zł szt.
Transport
Zryczałtowany dojazd w obie strony stawka / km
(w obrębie miasta do 10km od siedziby firmy stała stawka wynosząca 30zł)
2.00 zł km

UMÓW BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ